Informacje ogólneFirma ICS Industrial Combustion Systems powstała w roku 2007 w Poznaniu. ICS jest firmą inżynierską dostarczającą głównie przemysłowe systemy spalania, utylizacji, dopalania oraz odazotowania spalin kotłów rusztowych i pyłowych dla wielu dziedzin przemysłu, stąd nasza oferta obejmuje:

  • systemy spalania dla hutnictwa i innych gałęzi przemysłu metalurgicznego,
  • systemy spalania dla przemysłu ceramicznego,
  • systemy spalania dla przemysłu petrochemicznego,
  • systemy utylizacji (spalania, dopalania) niskokalorycznych gazów odpadowych i poprocesowych,
  • systemy redukcji emisji NOx (odazotowania ) w spalinach z kotłów energetycznych.

Systemy spalania dostarczane przez firmę ICS są to niezawodne i wysoko zaawansowane technologicznie produkty oparte o sprawdzoną japońską technologię wysokotemperaturowego spalania objętościowego HiTAC, zwaną też spalaniem bezpłomieniowym, co jest wynikiem dobrej i owocnej współpracy pomiędzy firmą ICS i firmą NFK (Nippon Furnace Corporation, www.furnace.co.jp).

Oferowane przez firmę ICS rozwiązania i produkty, w większości opierają się na nowoczesnych, regeneracyjnych i niskoemisyjnych palnikach z rodziny HRS oraz na wysokotemperaturowych, niskoemisyjnych palnikach z rodziny HTB. Oba powyższe typy przemysłowych palników HRS i HTB, są podstawą dla systemów spalania przyjaznych środowisku i poprawiających, jakość produktu finalnego.

Oferowane systemy redukcji emisji gazów szkodliwych (głownie NOx i CO) z kotłów energetycznych są oparte o nowoczesną technologię Ecotube umożliwiającą odazotowanie spalin i spełnienie nowych limitów emisyjnych wynikających z dyrektywy IED 2010/75/EU (Industrial Emissions Directive) oraz konkluzji BAT (Best Available Techniques). Technologia Ecotube wykorzystywana między innymi do redukcji NOx i optymalizacji spalania, jest rozwijana od 1992 roku przez szwedzką firmę ECOMB AB (www.ecomb.se), której spółka ICS jest oficjalnym przedstawicielem na rynku polskim.

Ponadto, spółka ICS świadczy usługi inżynierskie, z zakresu szczegółowego projektowania 3D, konsultacji związanych z szeroko rozumianym procesem spalania, odazotowania spalin czyli redukcji NOx połączonej z optymalizacją pracy paleniska, wymianą ciepła czy bilansem masowym i cieplnym procesów przemysłowych. Średnio roczna sprzedaż produktów i usług firmy ICS osiąga poziom 3 mln złotych.

Podstawowym kapitałem spółki ICS, jako firmy inżynierskiej, jest dobrze wykształcony i doświadczony zespół pracowników. Zespół ten składa się głównie z inżynierów, ale w swoim składzie firma ICS, posiada również osoby ze stopniem profesora czy doktora nauk technicznych. Łącznie firma ICS posiada 15 osób – pracowników i członków zarządu.

W celu zapewnienia wysokiego stopnia rozwoju oferowanych technologii spalania, spółka ICS współpracuje z wieloma firmami z różnych obszarów techniki, jak również z wieloma uczelniami wyższymi.

Firma ICS jest typowo europejską spółką mieszczącą się w Poznaniu, niemal w centrum Europy. Właściciele firmy pochodzą z krajów europejskich, podobnie jak nasi klienci.

 

Do góry ↑