ICS001Ferrostal Łabędy, Gliwice, Polska

20 t/h pokroczny, podgrzewczy piec stalowniczy

Klient: Piecoserwis, Gliwice, Polska
Główny wykonawca:
Piecoserwis, Gliwice, Polska
Użytkownik końcowy:
Ferrostal Łabędy, Gliwice, Polska
Udział ICS:
Główny dostawca technologii na bazie palników HRS i technologii spalania HiTAC
Projekt ICS:
ICS001
Wydajność:
20 t/h; 9.25 MW
Oddanie do użytku:
Marzec/kwiecień 2008

 

Opis

Ferrostal to należący do Grupy Złomrex producent prętów zbrojeniowych mieszczący się na południu Polski. Zakres projektu obejmował kompleksową wymianę systemu grzewczego pieca podgrzewczego stalowniczego będącego częścią linii walcowniczej. Oczekiwania inwestora odnośnie zmniejszenia zużycia gazu, podniesienia jakości produktu i zwiększenia wydajności pieca zostały całkowicie spełnione przez system oparty o palniki regeneracyjne HRS.

 

Korzyści

 • wzrost wydajności o 33%, do 20 t/h,
 • zmniejszenie zużycia paliwa o 27%,
 • wyższa jakość produktu,
 • wyższa jakość procesu spalania.

Powyższe efekty uzyskane zostały bez powiększania pieca.

 

Instalacja

Instalacja składa się z pięciu par palników regeneracyjnych oraz trzech pojedynczych palników konwencjonalnych używanych przy zimnym starcie pieca. Palniki zasilane są gazem ziemnym. Temperatura procesu to 1250oC.

 

Zakres dostawy ICS

 • 6 x HRS-DL4S – 1550 kW,
 • 4 x HRS-DL5 – 2300 kW,
 • armatura palnikowa,
 • szczegółowy projekt systemu spalania,
 • opis systemu sterowania,
 • szczegółowa dokumentacja orurowania palnikowego,
 • szczegółowa dokumentacja orurowania strefowego,
 • wsparcie inżynieryjne na etapie prac i uruchomienia
 

Przydatne linki:

Do góry ↑